CS Basic – 0554 8040

Ngày đăng: 09/07/2021 | Người đăng: FIL | Lượt xem: 495 lượt
Đánh giá:

Hoạt động trực quan

Tất cả các chức năng quan trọng có thể được truy xuất thông qua bảng điều khiển. Cài đặt chung: Điều chỉnh đơn vị và thay đổi vị trí thập phân, lưu trữ tên và biểu trưng của công ty:

  • Nhập dữ liệu thời gian thực: Thiết lập kết nối Ethernet với bộ ghi CS hoặc cảm biến. Theo dõi dữ liệu được đo theo thời gian thực ở dạng đồ họa và bảng
  • Nhập từ CS Soft Basic: Di chuyển dữ liệu từ phiên bản CS Soft Basic trước đó
  • Sao lưu dữ liệu: Sao lưu các dự án và cơ sở dữ liệu

Đánh giá đồ họa

Tất cả các đường cong đo lường được biểu thị bằng màu sắc. Tất cả các chức năng cần thiết như thu phóng tự do, lựa chọn / bỏ chọn các đường cong được đo đơn lẻ, lựa chọn miễn phí các khoảng thời gian, chia tỷ lệ các trục, lựa chọn màu sắc, v.v. đều được tích hợp: Chế độ xem này có thể được lưu trữ dưới dạng tệp pdf và được gửi qua e-mail. Các dữ liệu khác nhau có thể được hợp nhất thành một tệp chung.

Bảng xem

Tất cả các điểm đo được liệt kê với khoảng thời gian chính xác. Các kênh đo mong muốn với tên địa điểm đo có thể được chọn thông qua trình khám phá sơ đồ.

Số liệu thống kê

Tất cả dữ liệu thống kê cần thiết đều rõ ràng trong nháy mắt. Vì vậy, người dùng có thể nhanh chóng xem các giá trị đo tối thiểu hoặc tối đa nào xảy ra vào thời điểm nào và trong bao lâu.

 Đánh giá lưu lượng

Phần mềm thực hiện phân tích lưu lượng cho tất cả các cảm biến lưu lượng được kết nối tùy chọn dưới dạng báo cáo hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng  .