Đánh giá khí nén toàn diện: Quy trình 5 bước

Ngày đăng: 22/04/2024 | Người đăng: FIL | Lượt xem: 255 lượt
Đánh giá:

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ ước tính rằng máy nén khí sử dụng đến 10% tổng lượng điện được sản xuất tại Hoa Kỳ. Hơn nữa, Bộ Năng lượng tính toán rằng có đến 50% năng lượng này bị lãng phí. Riêng rò rỉ khí nén đã chiếm tới 25-30% lượng sử dụng khí nén nén. Do đó, nhiều công ty công nghiệp đang xác định các cách giảm tiêu thụ năng lượng của hệ thống khí nén của họ. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là kiểm tra khí nén toàn diện. Bài báo cáo xác định năm bước cần thiết để thực hiện một cuộc kiểm tra khí nén hiệu quả. Những bước này bao gồm:

Bước 1: Tiến hành khảo sát địa điểm
Bước 2: Đo lường và định lượng kW / 100 cfm
Bước 3: Tìm hiểu động lực của hệ thống
Bước 4: Thực hiện đề xuất cải thiện kW/100 cfm
Bước 5: Xác minh hiệu suất của kW/100 cfm

Đánh giá khí nén toàn diện: Quy trình 5 bước

Bài viết sử dụng ví dụ thực tế với thông tin hệ thống từ một nhà sản xuất vật liệu từ tính để minh họa rõ ràng từng bước cho thấy họ đã giảm được 42% chi phí năng lượng hàng năm như thế nào.

FIL Vietnam (dịch)