Aftercoolers

Bộ làm mát bằng khí UFK-L của Donaldson

UFK-L là bộ làm mát bằng khí của Donaldson lắp đặt ở sau máy nén khí để hỗ trợ máy nén trong quá trình hoạt động hiệu quả hơn. Khí nóng sẽ được dẫn qua các đường ống làm mát, ở đây nhiệt sẽ bị hấp thụ bởi khí làm mát. Quá trình này sẽ có nước […]

Bộ làm mát bằng nước UFK-W của Donaldson

UFK-W là bộ làm mát bằng nước của Donaldson lắp đặt ở sau máy nén khí để hỗ trợ máy nén trong quá trình hoạt động hiệu quả hơn. Bộ làm mát hoạt động theo quy trình ngược dòng ở đây khí nén nóng sẽ bị giảm nhiệt bởi các ống làm mát dẫn nước […]