Filter Housings

Vỏ lọc hơi vi sinh Donaldson PG-GE

Vỏ lọc hơi vi sinh PG-EG được phát triển để lọc khí nén và các loại khí kỹ thuật khác. Kết hợp với các lõi lọc Donaldson khác nhau, bộ lọc này cung cấp một giải pháp tối ưu hóa cho gần như mọi ứng dụng. Dòng PG-EG có sẵn ở 6 kích cỡ vỏ khác nhau với lưu lượng từ 540 đến 2700 […]

Vỏ lọc vi sinh Donaldson P_EG

Vỏ bộ lọc P-EG được phát triển để lọc khí nén và các loại khí kỹ thuật khác trong phạm vi ứng dụng công nghiệp. Do cấu trúc được tối ưu hóa, chúng cung cấp độ chênh áp thấp ở lưu lượng cao cao. Với nhiều kích cỡ khác nhau của vỏ và các kết nối khác nhau cho […]