Downflo® Oval

DOWNFLO OVAL

Là dòng máy thu hồi bụi tốt nhất và đơn giản nhất. Dễ dàng tháo lắp bộ lọc, hút hiệu quả với các vị trí khó thu hồi bụi, thiết kế phễu hút linh hoạt cho từng ứng dụng. Bộ thu hồi bụi DFO cung cấp công suất lớn hơn 25% so với các bộ […]