Software

Phần mềm tích năng lượng CS

Phục vụ cho phân tích máy nén (đo dòng điện / công suất) Phân tích hệ thống (đo lường hiện tại và đo lưu lượng thực) Tính toán rò rỉ Phân tích máy nén (đo dòng điện / công suất) Mức tiêu thụ năng lượng của mỗi máy nén đơn lẻ được đo bằng một […]

Phần mềm CS Network

Phần mềm CS Network- Đánh giá dữ liệu đo được của một số máy tính trong mạng Thông qua phần mềm CS Network, một số lượng thiết bị DS 500 / DS 400 tùy chọn có thể được đánh giá qua Ethernet. Phần mềm lưu trữ dữ liệu đo được của tất cả DS 500 […]

Phần mềm CS Leak Reporter dành cho máy dò rò rỉ LD 500/510

Báo cáo rò rỉ dễ dàng theo ISO 50001  Nếu rò rỉ được phát hiện và lưu trữ trong LD 500 / LD510 của chúng tôi, dữ liệu sau sẽ tự động có sẵn để xuất trong phần mềm CS Leak Reporter để tạo báo cáo có chứa thông tin sau: Ảnh chụp vị trí […]

CS Basic – 0554 8040

Hoạt động trực quan Tất cả các chức năng quan trọng có thể được truy xuất thông qua bảng điều khiển. Cài đặt chung: Điều chỉnh đơn vị và thay đổi vị trí thập phân, lưu trữ tên và biểu trưng của công ty: Nhập dữ liệu thời gian thực: Thiết lập kết nối Ethernet […]