Unicell

UNICELL DUST COLLECTOR

Bộ hút bụi dạng hộp Donaldson Torit® DCE Unicell đáp ứng nhiều ứng dụng và lưu lượng khí nén khác nhau trong các cơ sở sản xuất lớn và nhỏ trong khi vẫn bảo tồn không gian sàn nhà máy. Bộ hút bụi Unicell cung cấp công suất lớn hơn tới 25% thông qua hệ […]