Leak detector

Thiết bị đo rò rỉ khí cầm tay – LD 400

Thiết bị dò rò rỉ LD 400 là sự kế thừa của LD 300 đã được chứng minh và thuyết phục bởi công nghệ cảm biến tinh tế của nó và hỗ trợ cải tiến của nó trong việc dò tìm rò rỉ. Bằng phương pháp của LD 400, ngay cả những rò rỉ nhỏ nhất trong các dòng khí nén, khí, hơi, các nhà máy chân không hoặc các nhà máy điện lạnh có thể được phát hiện ngay cả từ khoảng cách vài mét.