Measuring instruments

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 40

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 40 cho tỷ lệ áp suất 0…40 bar đo với độ chính xác của cả dải đo 1%. For more exactly measurement in the same pressure ratio we offer the CS 40 sensor with accuracy of full scale 0,5%. Tín hiệu đầu ra: 4…20 mA, 2-Wire Nguồn cấp: […]

Đầu dò chênh áp

Đầu dò chênh áp để kiểm tra hiệu suất bộ lọc

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 100

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 100 cho tỷ lệ áp suất 0…100 bar đo với độ chính xác của cả dải đo 0,5%.

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 400

Cảm biến áp suất tiêu chuẩn CS 400 cho tỷ lệ áp suất 0…400 bar đo với độ chính xác của cả dải đo 0,5%.

Phần mềm tích năng lượng CS

Phục vụ cho phân tích máy nén (đo dòng điện / công suất) Phân tích hệ thống (đo lường hiện tại và đo lưu lượng thực) Tính toán rò rỉ Phân tích máy nén (đo dòng điện / công suất) Mức tiêu thụ năng lượng của mỗi máy nén đơn lẻ được đo bằng một […]

Phần mềm CS Network

Phần mềm CS Network- Đánh giá dữ liệu đo được của một số máy tính trong mạng Thông qua phần mềm CS Network, một số lượng thiết bị DS 500 / DS 400 tùy chọn có thể được đánh giá qua Ethernet. Phần mềm lưu trữ dữ liệu đo được của tất cả DS 500 […]

Phần mềm CS Leak Reporter dành cho máy dò rò rỉ LD 500/510

Báo cáo rò rỉ dễ dàng theo ISO 50001  Nếu rò rỉ được phát hiện và lưu trữ trong LD 500 / LD510 của chúng tôi, dữ liệu sau sẽ tự động có sẵn để xuất trong phần mềm CS Leak Reporter để tạo báo cáo có chứa thông tin sau: Ảnh chụp vị trí […]

Đo hàm lượng dầu dư OILCHECK theo ISO 8573

Cảm biến hàm lượng dầu dư Kiểm tra DẦU đo hàm lượng dầu còn lại trong khí nén. Bằng cách lấy mẫu lấy một phần thể tích đại diện, dòng chảy được lấy từ khí nén và dẫn đến kiểm tra DẦU. Do giá trị ngưỡng đo liên tục vượt quá sẽ được nhận biết […]

Máy ghi biểu đồ thông minh DS 500 cho khí nén và khí

DS 500 – Máy ghi biểu đồ thông minh Từ ghi dữ liệu đo, chỉ thị trên màn hình màu lớn, cảnh báo, lưu trữ lên tới đọc từ xa qua máy chủ web … tất cả đều có thể thực hiện được với DS 500. Nhờ phần mềm CS Soft Basic, các cảnh báo […]