Dewpoint meters

Cảm biến đo điểm sương với màn hình tích hợp – FA 500

FA 500 – Cảm biến đo điểm sương với màn hình tích hợp và rơ le báo động Cảm biến điểm sương FA 500 từ -80 đến 20 ° Ctd FA 500 là ý tưởng cảm biến điểm sương với màn hình tích hợp và rơle báo động cho máy sấy, mấy sấy màng màng […]

Bộ đo độ ẩm cho hệ thống khí nén nhiều máy nén khí – DS 400

Để giám sát điểm sương cố định của máy sấy lạnh hoặc mấy sấy hấp phụ. Màn hình hiển thị đồ họa trên màn hình cảm ứng cho phép thao tác trực quan và hiển thị tiến trình của các giá trị đo được. Có 2 rơle báo động để giám sát các giá trị ngưỡng.

Thiết bị đo độ ẩm (dewpoint) cho máy sấy khí hấp thụ DS 52

Cảm biến điểm sương FA 510 là cực kỳ bền lâu có thể được lắp đặt và tháo ra nhanh chóng và dễ dàng dưới áp suất bằng buồng đo có thể điều chỉnh được, bao gồm cả khớp nối nhanh.

Thiết bị đo độ ẩm khí nén và tích hợp 1 cảm biến khác – DP 510

Đồng hồ đo điểm sương di động với cảm biến của bên thứ ba và bộ ghi dữ liệu tích hợp. Với DP 510, có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ đo với một thiết bị. Nó bao gồm tất cả các chức năng của DP 500 và có thêm đầu vào cảm biến được gắn tự do.

Thiết bị đo độ ẩm khí nén – DP 500

Thiết bị đo độ ẩm (điểm sương) DP 500 với bộ ghi dữ liệu là công cụ dịch vụ di động lý tưởng để đo điểm sương cho tất cả các loại máy sấy nhiệt độ điểm sương đo được xuống tới -80 ° Ctd.