Chart recorder

Máy ghi biểu đồ thông minh DS 500 cho khí nén và khí

DS 500 – Máy ghi biểu đồ thông minh Từ ghi dữ liệu đo, chỉ thị trên màn hình màu lớn, cảnh báo, lưu trữ lên tới đọc từ xa qua máy chủ web … tất cả đều có thể thực hiện được với DS 500. Nhờ phần mềm CS Soft Basic, các cảnh báo […]