Phần mềm CS Leak Reporter dành cho máy dò rò rỉ LD 500/510

Ngày đăng: 09/07/2021 | Người đăng: FIL | Lượt xem: 650 lượt
Đánh giá:

Báo cáo rò rỉ dễ dàng theo ISO 50001 

Nếu rò rỉ được phát hiện và lưu trữ trong LD 500 / LD510 của chúng tôi, dữ liệu sau sẽ tự động có sẵn để xuất trong phần mềm CS Leak Reporter để tạo báo cáo có chứa thông tin sau:

  • Ảnh chụp vị trí rò rỉ
  • Ngày giờ
  • Tên công ty / bộ phận / máy móc
  • Kích thước của rò rỉ tính bằng lít / phút (có thể chọn đơn vị)
  • Chi phí rò rỉ mỗi năm tính bằng € (tiền tệ có thể lựa chọn)

Báo cáo rò rỉ chi tiết có thể được phát hành thông qua phần mềm PC có thể được cung cấp cho người vận hành hệ thống khí nén hoặc người đứng đầu bộ phận tương ứng.

Báo cáo có thể được phát hành cho toàn công ty hoặc cho từng bộ phận và nó ghi lại những rò rỉ được phát hiện một cách dễ dàng và rõ ràng.

CS Leak Reporter - Software to create air and gas leak reports according ISO 50001 Do co the summon at the end of the report, nên dễ dàng có được cái tổng quan về toàn bộ chất lượng quét bằng lít / phút cũng như tổng chi phí rỉ sét mỗi năm.